Home TeknikGNU/LINUX SaltStack Komutları

SaltStack Komutları

by Sema

Master’ı başlatmak:

$salt-master

Minion’ı başlatmak:

$salt-minion

Active, inactive durumlarını görmek için:

$systemctl status salt-master
$systemctl status salt-minion

Sistem durumunu öğrenmek için:

$salt-master --log-level=debug

Master’ın kabul ettiği key’leri öğrenmek için:

$salt-key -F master

Local key’i öğrenmek için:

$salt-call --local key.finger

Master’a istek yapıp kabul edilmiş ve edilmemiş minion’ların listesini görmek için:

$salt-key -L

Master’a istek yapmış olan tüm minion’ları kabul etmek (Güvenlik açısından yapılmaması gereken bir komut):

$salt-call --local key.finger

Master ve Minion arasındaki iletişimi doğrulamak için:


$salt alpha test.version
ya da
$salt '*' test.version

You may also like

Leave a Comment