Home DillerKonuşma DilleriFransızca Fransızca | Harfler | 2. Ders

Fransızca | Harfler | 2. Ders

by Sema

Selamlar 🙂 İlk yazımız Fransızca Selamlaşma ve Tanışma üzerineydi. Bu yazımızda da Fransızca Harflere bakacağız. Hadi başlayalım!

L’ALPHABET

A(a) B(be) C(se) D(de) E(ö) F(ef) G(je) H(aş) İ(i) J(ji) K(ka) L(el) M(em) N(en) O(o) P(pe) Q(kü) R(eğ) S(es) T(ti) U(ü) V(vi) W(dublüve) X(iks) Y(igrek) Z(zet) 

Sesli harflere Voyelles(voyell) denir. Toplam 6 tanedir. Bunlar: a, e, i,o,u,y dir.

Sessiz harflere Consonnes (konsonn) denir. Diğer harfler sessiz harflerdir.

Okunuşlarını öğrenmek için gerekli şarkıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fransızcada dişilik ve erillik olduğunu söylemiştik. Bunlara feminen ve maskülen kelimeler deniyor. Bir kelimenin feminen olduğunu anlamak için:

-Sonu genelde e ile biter. Une (ün diye okunur, bir demek) ve La (le diye okunur) artikellerini alır. 

Bir kelimenin maskülen olduğunu anlamak için:

Un(ön diye okunur, bir demek) ve Le (Lö  diye okunur) artikellerini alır.

Fransızca’da yazılış ile okunuşun birbirinden oldukça farklı olduğunu söylemiştim. Bu sebeple de bazı okuma kuralları var.

C HARFİ:

  • Eğer a, o veya u harflerinden önce c var ise “k” diye okunur:

le cage (lö kaj): kafes

le commerce (lö komeğs): iş

la cuisine(la küziin): mutfak

  • Eğer e ve i harflerinin önünde ise “s” diye okunur:

le centre (lö santğ): merkez

le cinéma (lö sinema): sinema

G HARFİ:

  • Eğer a, o veya u harflerinin önünde g harfi varsa yine “g” olarak okunur:

la galaxi (La galaksi): galaksi   

le gorille (lö goğill): goril   

la guitare (la gitağ): gitar

  • Eğer e veya i önündeyse “j” olarak telafuz edilir:

le gendarme (lö jandağm): jandarma       

le gin (lö ciin): cin

GN Yan Yanaysa

GN yan yanaysa ny şeklinde okunur. Örneğin:

Espagnol(Espanyol): İspanyol

Gagner(ganye): kazanmak

! Fransızcada eğer e harfi sonda ise genellikle okunmaz, ancak eğer e harfinde aksan varsa (é, è) okunur.

Tüm kurallar bu kadar değil fakat en çok bunlar çıkacak karşımıza. Okuma kurallarını geçip küçük bir alıştırma yapalım ve bugünkü dersimizi de burada sonlandıralım.

Épelez votre nom, s’il vous plaît? (Epöle vot nom, sil vuple. İsminizi harfler misiniz,lütfen?)

Vous pouvez épeler votre nom(Vu puve epöle vot nom? İsminizi harfler misiniz)

3. Dersimiz olan Sayılara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

 

 

Kaynakça için tıklayınız.

You may also like

Leave a Comment